Varför får inte IVOs chefsjurist Anders Alexandersson försvara sig?

IVOS chefsjurist deltog i programmet Kropp och själ där han uttalade att Enby skulle anmälas till åtal mot bakgrund av de tendensiösa påståenden som fördes fram i programmet

IVOS chefsjurist deltog i programmet Kropp och själ där han uttalade att Enby skulle anmälas till åtal mot bakgrund av de tendensiösa påståenden som fördes fram i programmet

Till: <anna-lena.boucht@ivo.se>, <registrator@ivo.se>
Ämne: Intervju angående Erik Enby Dnr 8.7.2-10493/2014

Hej

Jag håller på med en TV-dokumentär om media- och myndighetsetik och har i det sammanhanget fått reda på IVO-anmälan mot Erik Enby
Har av hans medarbetare fått Dnr 8.7.2-10493/2014 och underlag

Jag önskar göra en intervju med  Anders Alexandersson, jurist, IVO, Stockholm och Gunnar Moa, IVO, Göteborg.

Det rör således tillvägagångssättet för denna anmälan om åtal som väcktes under radioprogrammet Kropp och Själ. “Doktorerna som inte går att stoppa” som sändes i Sveriges Radio i P1 2014-04-01, kl.10.03-10.52

Inslaget jag vill diskutera är citerat från Granskningsnämndens text: (NN är Erik Enby.)
… Därefter medverkade en jurist [Anders Alexandersson] från Inspektionen för vård och omsorg  (IVO) som uttalade sig om sin syn på NN  och NN:s agerande. Juristen pratade om att han tydligt såg NN:s agerande som ett brott och att han tänkte göra en anmälan. I samband med detta sades bland annat följande. (Programledare) – Hur ser du på att NN fortfarande tar emot och erbjuder cancerpatienter behandling? (Jurist) – ”Regelverket är väldigt tydligt på den här punkten. Det finns regler i patientsäkerhetslagen, de så kallade kvacksalverireglerna, 5/13 och de reglerar just att det är bara hälso- och sjukvårdspersonal som får undersöka och behandla yrkesmässigt personer när det gäller cancer till exempel”. Så… (Programledare) – ”Så att han erbjuder sig att ta emot, det är ett brott mot det?”

(Jurist) – Ja, helt klart, tycker jag. Så länge han inte gör det inom en vårdgivares organisation så är det helt klart ett brott och det finns också straffbestämmelse men då är det framför allt en åklagarfråga men dessutom finns det i patientsäkerhetslagen regler om att om IVO uppmärksammar att någon bryter mot kvacksalverireglerna så ska vi också göra en anmälan till åklagare och jag tycker att det finns väldigt mycket som talar för det i det här fallet. …

Önskar få besked om tid och plats för en intervju efter semestrarna.
Programmet är avsett att gå i flera Nordiska TV-kanaler.

Hälsningar
Börje  Peratt

2 jul 2015 kl. 14:19 skrev IVO
Hej,
Ärendet som du refererar till (Dnr 8.7.2-10493/2014) är avslutat för IVO:s del i och med att detta överlämnades till åklagare.
IVO har därmed inget att tillägga i frågan och avböjer därför från att delta i intervju.

Vänliga hälsningar
Helen Keskitalo
___________________________________________
Helen Keskitalo
Kommunikatör
Direkt: 010-788 51 54
Telefonväxel: 010-788 50 00
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Från: Börje Peratt
Skickat: den 2 juli 2015 15:54
Till: IVO

Detta rör inte åtalet!
Frågan rör IVOS och juristens medverkan i radioprogrammet ”Kropp och Själ”
Och ärendet är på inga sätt avslutat för IVOs del.

Har man låtit sin [chefs] jurist [Anders Alexandersson] framträda i ett radioprogram måste denne jurist kunna svara för sitt uttalande i media.
Ivo kan därför inte som myndighet plötsligt avböja att låta egna tjänstemän förklara hur de uttrycker sig och uppträder i radio.
För detta måste tjänstemannen och IVO kunna stå till svars.

I annat fall vill jag veta hur och till vilka IVO och tjänstemannen ska anmälas för myndighetsmissbruk och bristande etik.

Hälsningar
Börje

IVO avböjde fortsatta kommentarer i ärendet

Justitiemordet

IVO skrev en anmälan om åtal på rent inkvisitoriska grunder och utan juridiska skäl.

IVO har i ett yttrande i ärende till HSAN 2013/0115:B2 daterat 2014-01-21 med Dnr 8.7.7-341/2014 från Gunnar Moa och Maria Wannerek, IVO Göteborg till HSAN, Stockholm avstyrkt Erik Enbys ansökan om ny legitimation som läkare.

Just nu är Enby föremål för granskning till åtal

Börje Peratt, producent
PS
Vi har än så länge ingen finansiering och måste klara produktionen via Crowdfunding och vanliga människors donationer.

Donera till ”ENBYFILM” enligt något av nedanstående val.

Skriv: Enbyfilm och gärna ditt namn.
Vill du som person eller företag donera anonymt skriver du XX istället för namn
Trailer på Youtube.