ETC klavertramp

En debattartikel i ETC som visade sig vara beställd av ETC vilket i sig innebär en misskreditering och förlorat förtroende för denna tidning. Pia Hellertz besvarade den med nedanstående artikel som naturligtvis inte publicerades i ETC men återpublicerad på andra håll./BP

Beträffande attacker mot komplementärmedicinen i ETC

Jag känner mig bedrövad över att även ETC gått med i attackerna mot alternativ- och komplementärmedicinen. I en artikel den 2 juli [2014] hävdar fyra författare, av vilka samtliga kommer från skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning, VoF, att komplementärmedicin och naturmedicinska behandlare är en fara för sjuka människor och författarna grundar sig på ett antal svepande, ogrundade uttalanden. 
 När skolmedicinen har kommit till korta har fler och fler sjuka människor sökt sig till olika naturterapeuter och behandlare, mycket ofta med stor framgång. Jag är en av dem. Efter flera besök hos läkare så har jag sen flera år tillbaka föredragit att söka mig till naturläkare och naturterapeuter och fått den hjälp jag behövde. Många av dem har dessutom minst lika lång utbildning som läkare, även om det är ett annat innehåll i utbildningen. 
 I andra länder respekteras naturläkar-, homeopat-, och osteopatutbildningar med flera och har samma status som den naturvetenskapligt orienterade skolmedicinen, bland annat i Tyskland. I Sverige är man skrämmande snäva och begränsade i sitt synsätt, vilket skapar problem för oss som vill ha möjligheten att välja alternativen. Skulle jag bryta ben och armar eller få stroke m.m. skulle jag naturligtvis uppsöka den traditionella läkarvården. De är skickliga på att lappa ihop en trasig kropp. Men när det gäller att hitta problem som ofta kanske har psykiska, mentala eller andliga orsaker, men som fått somatiska, kroppsliga konsekvenser, så är skolmedicinen tyvärr inte kompetent. De ger recept på piller.
 Jag skulle verkligen önska att skolmedicinen öppnade portarna för alternativmedicinen. De behöver samarbeta i många frågor.

Artikelförfattarna hänvisar till det slitna uttrycket ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Hur ska alternativmedicinen bli vetenskapligt prövad när de inte får forskningsmedel eller sina ”privata” forskning publicerad i vetenskapliga tidskrifter? Ett mycket olyckligt och tragiskt exempel är läkaren Erik Enby, som efter många, många års ”beprövade erfarenhet” och flera vidareutbildningar, fick sin läkarlegitimation indragen på grund av att en av hans patienter, efter att skolmedicinen misslyckats med att behandla hennes cancer, vände sig till dr Enby, men tyvärr dör å grund av att cancern var för långt gången. Dr Enby hade med framgång i många år behandlat och botat cancer, men när han ville publicera sina forskningsresultat accepterades inte hans artiklar av de etablerade vetenskapliga tidskrifterna. Jag vill verkligen rekommendera hans bok ”Blod, Mod och Envishet – På jakt efter sjukdomarnas väsen”. Hans läkarkollegor vägrade titta i hans mikroskop när han ville presentera sina rön om cancerns väsen. Han har tvingats ”publicera” sin forskning på sin hemsida. Han är inte ensam ”alternativbehandlare” som att ha farit illa på grund av hetsjakten från skeptikers och etablissemangets sida. 
 Ingen kritiker talar om de tusentals patienter med cancer som dör inom sjukvården varje år på grund av dess tillkortakommanden. Hur ska naturläkarens beprövade erfarenhet kunna räknas om hans mångåriga erfarenheter och resultat av behandlingar, inte kan vetenskapligt granskas och utvärderas? Det är ett moment 22 som naturmedicinen är utsatt för. 
 VoF har en mycket snäv vetenskapssyn, den är ofta snävare än många etablerade akademiska discipliners vetenskapssyn. Jag är disputerad i socialt arbete på temat ”Kvinnors kunskapssyn och lärandestrategier”. Jag har i över 20 års tid undervisat i socialt arbete, ett ämne där diskussionens vågor gått höga om hur man ska utvärdera det sociala arbetets metoder och arbetssätt. Vetenskapssynernas paradigm konfronteras med varandra hela tiden, till gagn för de olika synsätten och för vetenskapssynernas utveckling. Jag undrar förresten hur VoF skulle betrakta min forskningsmetod och vetenskapssyn som är kvalitativ och i huvudsak vilar på hermeneutiken? 
 Att tysta den alternativa kunskapen och forskningen och de alternativa erfarenheterna innebär en kunskapsteoretisk och vetenskaplig stagnation och är mycket illavarslande för framtiden. Istället behöver vetenskapssamhälle öppna armarna för nytänkarna, de kreativa forskarna som börjar betrakta världen med nya ögon. Det är hög tid för ett paradigmskifte inom medicinen. Istället för sjukvård är det dags att börja tänka i friskvård och där har naturmedicinen avsevärt mycket mer att ge än skolmedicinen enligt min erfarenhet.
 Istället för att kräva att alternativmedicinen ska stoppas vill jag hellre kräva att komplementär- och alternativmedicinen får möjlighet att forska och bli utvärderad på samma vetenskapliga grunder och med samma forskningsekonomiska möjligheter som ”etablerad” forskning, samt bli utsatt för samma peer review/kollegiala granskning som skolmedicinens och andra discipliners forskning.
 Artikelförfattarna säger inte ett ljud om de faror det innebär att söka skolmedicinsk behandling, något som ett antal författare på senare tid publicerat böcker om. Jag vill bara hänvisa till Ralf Sundbergs ”Forskningsfusket – Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin”, Maciej Zarembas ”Patientens pris – Ett reportage om den svenska sjukvården och marknaden”, John Virapens ”Piller & profiter – Memoarer från en industri med dödlig biverkan”, Johan Thybergs ”Forskning till salu – En Granskning av Karolinska
Institutets Dolda Agenda” och många flera. Det är långt ifrån bara naturmedicinen som styrs av ekonomiska intressen. Tvärtom! Läkemedelsindustrin är en av de mest lukrativa branscherna samhället idag. Dessutom styr läkemedelsindustrin skolmedicinen och i viss mån läkarutbildningarna i mycket hög utsträckning. 
 Jag skulle uppskatta om ETC också publicerade artiklar om några av dessa författares kritiska erfarenheter och rön. För balansens skull. Jag vet genom vänner att ETCs rykte nu står på spel. Det vore tråkigt om ETC förlorar prenumeranter på grund av vinklade reportage som gör att vi läsare tappar förtroendet för tidningen. ETC behövs!

Pia Hellertz

Fil.dr. 
Örebro – 10 juli 2014

Länkar:
Nedanstånde gäller NewsVoices inlägg i frågan, exempelvis följande
http://newsvoice.se/2014/07/05/michael-zazzio-om-forfoljelsen-av-alternativmedicinare-nu-fa%cc%8ar-det-banne-mig-vara-nog/comment-page-1/#comment-35363
http://newsvoice.se/2014/07/09/etc-foljer-upp-vofs-nedsattande-artikel-med-lasarkommentarer/
http://newsvoice.se/2014/07/04/etc-refuserade-denna-replik-till-vetenskap-folkbildning-som-angrep-alternativmedicinen/

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s