Patienter

Patientintervjuer

Patientberättelser

Här läggs några artiklar och brev, personliga patientberättelser om resultat från behandlingar av Dr Erik Enby. Ta gärna också del av Patienter om Erik Enby, länk från 2000-Talets Vetenskap 1997 Nr 2.

Enby redovisar 20 patientfall behandlade med Korall Kalcium-produkter