Deslegitimering

Namn involverade i deslegitimeringen av läkare Erik Enby:

Socialstyrelsen 2006-01-20 Diarienr 42-240/2006: Lena Hellewig, Byrådirektör och jurist, Regionala tillsynsenheten Göteborg

Socialstyrelsen 2006-01-27: Dnr 42-853/2006: Lena Hellewig och
Tillsynsläkare Ulla Fryksmark, Socialstyrelsen, Regionala tillsynsenheten Göteborg

Socialstyrelsen 2006-06-22:Dnr 42-853/2006
Beslutet har fattats av avdelningschefen Johan Carlson.
Chefsjuristen Nils Blom och enhetschefen Göran Mellbring har deltagit i ärendets slutliga handläggning. Byrådirektören Lena Hellewig har varit föredragande.

Aktbilaga 2006-04-18: Utlåtande av Professor Erik Berntorp, Lunds universitet, Socialstyrelsens vetenskapliga råd.

Inspelningsband avseende TV-programmet Insider med Robert Aschberg
6 april 2006 åberopades.

HSAN 2006-06-27 Beteckning 2006/2010:A4
Begäran om yttrande Josef Driving, handläggare

HSAN 2006-09-05 2006/2010:A4 Josef Driving och Christina Klingberg

HSAN DELBESLUT 2006-09-18 2006/2010:A4
Detta beslut har fattats av Annika Marcus, ordförande,
förvaltningschefen Gerd Fridh, ombudsmannen Annica Jansson,
legitimerade läkaren Anna Källkvist, legitimerade sjuksköterskan Lisbeth Löpare-Johansson, f.d. landstingsrådet Anders Senestad, regionfullmäktigeledamoten Anders Åkesson, f.d. riksdagsledamoten Sigge Godin samt riksdagsledamoten Lennart Klockare. Föredragande har varit Arne Nygren, medicinskt sakkunnig hos ansvarsnämnden.

HSAN BESLUT 2007-02-08 Slutlig återkallelse av legitimation.
Detta beslut har fattats av Annika Marcus, ordförande, överläkaren Per Nilsson, ombudsmannen Annica Jansson, leg. tandläkaren Leif Leisnert, biomedicinska analytikern Ewa Ericson, distriktssköterskan Kerstin Sjöström, landstingsrådet Elise Norberg samt f.d. riksdagsledamöterna Maud Ekendahl och Conny Öhman. Föredragande har varit docenten Arne Nygren, medicinskt sakkunnig hos ansvarsnämnden.
Länsrätten i Stockholms län BESLUT 2006-09-27

Petition för Erik Enby

2014 iscensattes  under knappt två veckor (21/4-4/5) en petition som krävde Erik Enbys återupprättelse och att han skulle återfå sin legitimation

På nätet samlade den över 2000 signeringar och dessutom tillkommer över 1300 handskrivna underskrifter.

Petition Namninsamling initierad av föreningen SARA
Petition handskriven namninsamling inititerad av föreningen SARA