Häxprocessen mot Erik Enby

Mobbing

Mobbing

Mobbing i all dess former är förfärligt. Och det pratas en hel del om åtgärder i skolan och man försöker komma tillrätta med trakasserier på arbetsplatser.

Men det pratas i medierna inget om den organiserade häxprocess som drivs av Vetenskap och Folkbildning (VoF). År av hetsjakt, utnyttjande av medier och myndigheter för att krossa människor särskilt inom vetenskap, hälsa och sjukvård.

Intensiteten i de pseudovetenskapliga metoderna har studerats av kommunikationsforskare Per Anders Forstorp. Han konstaterar i sin studie ”Makten över folkvettet” att det finns en militäriskliknande organisation som ägnar sig åt att vara kunskapspoliser, ”akademiska ordningsvakter” och mentala ”ogräsbekämpare”. Denna definition är så nära inkvisition man kan komma.

Metoderna är spektakulära. Vof och associerade har ett antal trogna ”fotsoldater” som på given signal går till gemensamt angrepp mot de personer man utsett som fredlösa. Det kan innebära allt från ryktesförstöring på nätet, att hacka utsattas hemsida, att mailbomba sönder mailprogram. Den som har en wikipediasida finner snart att den är oigenkännlig. Här är det den ökända Wikipediaguerillan som agerar, uppenbarligen dygnet runt. VoF/associerade kontaktar också lokaluthyrare, föreläsningsarrangörer och arbetsgivare för att stoppa den fredlöse från att föreläsa och att förhindra dennes forskning.

Allt detta såg en av dem som startat skeptikerrörelse (professor Truzzi), och han förfärades, drog sig ur och namngav dem pseudoskeptiker. I Sverige är huvudorganisationen för dessa psudoskeptiker, Vetenskap och folkbildning.

VoF utser sina fiender till förvillare och har länge lyckats få medier att rapportera dessa skampriser med ibland allvarliga konsekvenser för de drabbade (Sanna Ehdin och Annika Dahlqvist). Många som straffats påtvingas dessutom munkavle av sin arbetsgivare om de vill behålla jobbet.
Och en häxjakt kan pågå länge. Man kan förfölja sitt offer i årtionden. Ansedda jurister menar att häxprocessen utnyttjar lagvidriga metoder i avsikt att inte bara dra legitimation från läkare utan också att försöka få oskyldiga offer i fängelse.
En som drabbats av detta är läkaren Erik Enby. För att visa hur detta går till kommer dokumentären att presentera några av de mest framskjutna bakom denna inkvisition.
Begreppet inkvisition är passande också av andra skäl därför att bakom hetsarna finns intressen som står över lagen och som premierar dem som plikttroget lyder agendan.

Vilka är då motiven. Argumenten om att värna vetenskapen håller inte eftersom man i praktiken ständigt undergräver vetenskapen. Nä motiven är att säkerställa en ordning som garanterar att den bestående makten vidmakthålls och att de som tjänar på detta kan trygga sina intäkter, sin status och sin karriär.

Enby website 2Möjligheten att genomföra filmen ”Läkaren som vägrade ge upp” bygger i nuläget helt på donationer. Denna uppmaning startade 2015-05-31

Donera till ”ENBYFILM” enligt något av nedanstående val.

Skriv: Enbyfilm och gärna ditt namn.
Vill du som person eller företag donera anonymt skriver du XX

Följ utvecklingen av donationer och insatser på MÅL