Nobelpristagare vars forskning/studie på behandlingsmetod är besläktad med Enbys

Robert Koch, 1905, är den tyske läkare och forskare som är mest lik Enby, kontroversiell såväl inom den etablerade medicinen som alternativet.

Stanley B. Prusiner tilldelades Nobelpriset 1997 för sin upptäckt av prioner – en ny biologisk princip för infektion – prion, en infektiös partikel

Harald zur Hausen tilldelades Nobelpriset i medicin 2008 för upptäckten att infektioner kan orsaka cancer, vilket bekräftar Enbys forskning.
Infektioner i tumören, se http://www.enby.se abstract 6 från 1994.
Enby var alltså långt före zur Hausen med denna upptäckt!!

Fyra nobelpristagare som bekräftar Erik Enbys sätt att behandla med vitaminer och mineraler

Luc Montagnier, 2008
Linus Pauling, 1954, 1962
Albert Szent-Györgyi, 1937 (främst för upptäckten av C-vitamin)
Otto Warburg, 1931

Barry J Marshall och J. Robin Warren tilldelades Nobelpriset 2005 för upptäckten att inflammation i magsäckens slemhinna (gastrit) liksom sår i magsäcken eller tolvfingertarmen (ulcussjukdom) är resultatet av en infektion i magsäcken, orsakad av bakterien Helicobacter pylori.

2015 delades Nobelpriset i Medicin:

William C. Campbell, Satoshi Ömura, 2015, en ny terapi mot infektioner
orsakade av parasitmaskar.

Youyou Tu, 2015, en ny terapi mot malaria, som är en infektion i blodet

 

Annonser