Nobelpristagare vars forskning/studie på behandlingsmetod är besläktad med Enbys

Robert Koch var en tysk läkare och forskare som mest liknade  Enbys sätt att forska på sjukdomsbegreppet och kontroversiell såväl inom den etablerade medicinen som alternativet. Koch tilldelades Nobelpriset 1905 för sina upptäckter rörande infektionssjukdomen tuberkulos.

Stanley B. Prusiner tilldelades Nobelpriset 1997 för sin upptäckt av prioner – en ny biologisk princip för infektion – prion, en infektiös partikel.

Barry J Marshall och J. Robin Warren tilldelades Nobelpriset 2005 för upptäckten att inflammation i magsäckens slemhinna (gastrit) liksom sår i magsäcken eller tolvfingertarmen (ulcussjukdom) är resultatet av en infektion i magsäcken, orsakad av bakterien Helicobacter pylori.

Harald zur Hausen tilldelades Nobelpriset i medicin 2008 för upptäckten att infektioner kan orsaka cancer, vilket bekräftar Enbys forskning.
Infektioner i tumören, se http://www.enby.se abstract 6 från 1994.
Enby var alltså långt före zur Hausen med denna upptäckt!!

2015 delades Nobelpriset i Medicin mellan följande 3 personer:

William C. CampbellSatoshi Ömura 2015, en ny terapi mot infektioner
orsakade av parasitmaskar.

Youyou Tu, 2015, en ny terapi mot malaria, som är en infektion i blodet.

Tre nobelpristagare som bekräftar Erik Enbys sätt att behandla med vitaminer och mineraler

Luc Montagnier tilldelades Nobelpriset 2008
Linus Pauling tilldelades Nobelpriset 1954 och 1962
Albert Szent-Györgyi tilldelades Nobelpriset 1937 (främst för upptäckten av C-vitamin)

Som kuriosa kan nämnas att Christiaan Eijkman och Sir Frederick Hopkins, vitaminforskningens grundläggare, fick Nobelpriset i medicin 1929 för upptäckter av vitaminerna, som innebar en revolution inom näringsläran och som också skapade nya möjligheter till förståelse för ett flertal bristsjukdomar och deras förebyggande.