Insider TV3 den 7 april 2006

TV3 InsiderLÄNK programmet TV3 Insider 7 april 2006

TV3 Insider 6-7 april 2006 var om inte startskottet så frontalangreppet mot Erik Enby initierat av Dan Larhammar. Han hade kommit i kontakt med två anhöriga till redan döda cancerpatienter, anhöriga som var beredda att ta till grova lögner (JAN THEORIN) och ett ”vittne” (TOVE WEBERG) berett att begå mened för att hjälpa Larhammar att krossa Enby.

Attacken sjösattes redan 7 december 2005 av Dan Larhammar med VoFtråden ”Kvacksalvaren …” Vilken följdes upp av tre artiklar i Expressen samma dag. Den ena med Larhammar mantrat ”Det är cyniskt”. Den andra med Larhammarmantrat ”Det är djupt oetiskt”.  Båda således med Larhammar som avsändare. Ovanpå detta artikeln ”Läkare lurade dödssjuka Siv”. Det var en samordnad attack och starten på ett 10-årigt mediedrev.

Jan Theorin följer upp med en artikel 13 januari 2006, ”Hon fick nässlor mot cancer”. Och så kommer då dråpslaget i TV 3 Insider knappt tre månader senare som leder till att Enby förlorar sin legitimation 2007. Samtliga inledande fem mediaktiviteter bär Larhammars signum.

Innehållet bygger enbart på hörsägen och är utan juridiskt värde ändå används programmet för att ta Enbys legitimation.

Vetenskapliga inkvisitionsprocessen

Inkvisition är en illegal rättsprocess som innebär att en självutnämnd överhet eller en myndighet anser sig ha rätt att döma utifrån sin egen påhittade lag. Här används begreppet ”vetenskap & beprövad erfarenhet” som om det hade en laglig grund. ”Vetenskap och beprövad erfarenhet” är i själva verket endast slagord, ett mantra som utnyttjas för myndighetsmissbruk.  Mantrat innebär en svår rättsosäkerhet efter som makten bestämmer vems vetenskap och vems beprövade erfarenhet som gäller. Det saknar i praktiken helt juridiskt mandat, vilket är fastställt i Sveriges Riksdag. Ändå använder Socialstyrelsen och IVO det som stöd för tvångsåtgärder. Tillvägagångssättet är mycket likt häxprocessens kriminella metoder och det är grunden för den vetenskapliga inkvisitionen som den drivs av Dan Larhammar med flera.

Justitiemordet- fas 1

DEFINITION: Justitiemord att under rättsliga former döma en oskyldig

Vid muntlig förhandling med HSAN den 25 januari 2007 spelades Insider-programmet upp trots protester från Per-Arne Öckerman och advokaten Björn Gärde.  Enligt uppgift får ej media åberopas i en bevisföring. Per-Arne har efteråt sagt till att ”vi skulle bara ha lämnat lokalen/”förhandlingen”. Nedanstående analys av Insider-programmet görs för att klargöra textinnehållet och det hade således stor betydelse för deslegitimeringen och förföljelsen av Enby.

Robert Aschberg har sagt ja till en intervju om programmet för filmen Läkaren som vägrade ge upp. Intervjun var planerad till september 2015. Vi är nu inne i 5 oktober och förhoppningsvis blir intervjun av men tills dess så publiceras denna artikel.

Analys av TV3 INSIDER

Insiderreportaget från april 2006 som huvudsakligen handlar om läkaren Erik Enby, inleds helt ovidkommande med scener på två märkliga figurer.  En man som utger sig för att vara healer och som kallar sig apostel. Han påstår sig hela cancer. Nästa scen är med någon slags annan självutnämnd ”helare” som använder en klockton för att ”locka ut cancer ur kroppen”, fånga upp den i plastmuggar och spola ned sjukdomen i toaletten.

KOMMENTAR: Man introducerar programmet med två ”tokstollar” och sedan går bilden över till Erik Enby som då är legitimerad läkare som använder komplementär medicin. Upplägget avser att få tittaren att uppfatta att: här kommer nästa tokstolle.

SPEAKER: – ”Ikväll ska insider granska andra alternativa metoder att behandla bl.a Cancer. Men nu utförs behandlingen av legitimerade läkare som står under samhällets kontroll.”

DOLD KAMERA på Erik Enby.

KOMMENTAR: Man använder sig av dold kamera och gör på det sättet Enby indirekt till en misstänkt figur.

Klipp till bild på en anhörig till en cancersjuk Charlotte Theorin (CT) som var i långt framskridet stadium av cancer och som sökt ett antal terapeuter och prövat 9 läkare för att få en second opinion, däribland Enby.

CT avböjde en operation på sjukhuset med motiveringen att hon fått halsfluss. Hon reste från Helsingborg till ett hälsokonvent i Oslo, åkte till Bohuslän och köpte flera preparat innan hon stannade till i Göteborg på hemvägen och besökte Enby för en konsultation. Veckan därpå köpte hon några vitamin/mineralpreparat av Enby. En konsultation och ett inköp var all personlig kontakt mellan läkare Enby och cancersjuka Charlotte Theorin.

KOMMENTAR: Den anhörige pappan Jan Theorin träder tre år senare fram i det här aktuella Insiderprogrammet.

JAN THEORIN: – ”Han var ute efter pengarna. Ja alltså han lurar sina patienter!”

KOMMENTAR: Pappan påstår att Enby friskförklarat dottern utan att han undersökt henne. I själva verket skrev Enby ut ett SJUKINTYG efter ett telefonsamtal där dottern önskat hjälp med förlängning av sjukintyg. (Pappans felaktiga uppgift sprids sedan i media flera år efteråt.)

DAN LARHAMMAR: – ”Hans verksamhet borde stoppas omedelbart så att inte fler patienter kommer till skada.”

SPEAKER: – De använder behandlingsmetoder som inte är godkända och som till och med kan vara livsfarliga.

KLIPP TILL INTERVJU MED EN PÅSTÅDD HEALER:
PÅSTÅDD HEALER: Det är som att gå på terapi hos gud under tio år på en dag.

KLIPP till bluffpatient som ställer frågan:

BLUFFPATIENT:- ”Jag kan inte dö av behandlingen?”

PÅSTÅDD HEALER: – ”Det har förekommit ja”

KOMMENTAR: Svaret kan vara på en helt annan fråga det väsentliga är att det inte är Enby som svarar men som klippen görs är avsikten att få tittare att tro att allt detta rör Enby.

DOLD KAMERA på Erik Enby

BILD på nakendansande kvinna från porr eller strippklubb.

BILD på Tyska hakkorset och en skuggfigur framför denna bild.

KOMMENTAR: Avsikten är att man ska tänka på Enby i samband med porr och Nazism

ASCHBERG: – Det finns läkare i Sverige som …år ut och år in..Tar legitimationen!

BILD: Siv Nyman dog i Levercancer (sentimentala bilder och musik)

DOTTER LINDA: – Han [Enby] talade om för henne [Mamman] att han skulle hjälpa henne och göra henne frisk.

KOMMENTAR: Ett påstående som slirar och är hörsägen.

DOTTER LINDA: – Skrev ut mediciner och mineraler …

KOMMENTAR: Linda påstår att Enby sagt i telefon att ”Han visste att det inte skulle gå”.

DOTTER LINDA: – ”Han visste att det inte skulle gå” 14 dagar senare så avled hon.

KOMMENTAR: Påstående att Enby sagt att han skulle göra henne frisk och sedan visste att det inte skulle gå är orimligt och absurt. Enby utfärdar inte preparat i tron att de är meningslösa.

BILDSEKVENS: Sentimentala bilder och musik. Till minne av (Mamma) Siv

LINDA: – Han skulle säga till sina patienter: – Jag är ledsen men jag kan inte hjälpa dig!

KOMMENTAR: Problemet med en sådan uppmaning är att Enby har för avsikt att hjälpa och det finns exempel på hopplösa fall som blivit friska så varför ska han säga så. Det är dessutom en destruktiv och inte uppbyggande kommentar om det nu är som Enby tror att det kan finnas en chans att ändra förloppet.

SÅ UPPREPAS LINDAS KOMMENTAR: – ”Han var ute efter pengarna. Alltså han lurar sina patienter.”

SPEAKER: – Linda har nu anmält Dr Enby till Hälsa och sjukvårdens ansvarsnämnd för att han sålde verkningslösa produkter till hennes mamma trots att han visste att sjukdomen var obotlig.

KOMMENTAR: ”trots att han visste att sjukdomen var obotlig.” Avsikten med denna speaker är att påstå att det handlar om bedrägeri.  Enligt Enby är det effektiva och verkningspotentiella vitaminer och mineraler. Och Enby har tidigare sett goda resultat av sina insatser. Så påståendet att han ”visste att det inte skulle gå¨ är minst sagt icke trovärdigt.

LINDA: Jag är fruktansvärt besviken på hur man kan behandla människor på det här viset …

SPEAKER: – Professor DAN LARHAMMAR är farmakolog och har är mycket kritisk till Enbys behandling …

KOMMENTAR: Dan Larhammar är inte läkare och har aldrig vårdat patienter så han är inkompetent på det området men kommer att träda fram i en rad medier under 10 år som kritiker av Enbys vård. Kritiker är förresten ett för milt ord om Larhammar, han är ute efter att förgöra Enby.

LARHAMMAR: – Det finns inga studier som visar att dom har effekt … Det finns inga studier som visar att dom är säkra (Vilka mediciner eller kirurgiska insatser är säkra?) Så att det är helt ovetenskapligt det han gör.
Det har rapporterats om FÖRGIFTNINGAR OCH DÖDSFALL FRÅN DE produkter som han säljer här. (Bild på B-complex och C-vitamin och skräckmusik i bakgrunden)

KOMMENTAR: Det finns flera studier som bekräftar att Enbys medicinering har verkan. Enligt ”Vetenskap och beprövad erfarenhet” fungerar således både Enbys teori och metod.

BILD På skolklass och läraren Charlotte Theorin.

SPEAKER: – Charlotte Theorins väninna Tove följde Charlotte till kliniken:

KOMMENTAR: Enligt TOVE avråder Enby från operation för att då fanns det ”spädningsrisk”. Detta är ett av Larhammar inspirerat påstående och hänger egentligen samman med en diskussion de haft om homeopati. Trovärdigheten hos Tove är inte heller stor då hon i detta sammanhang har avslöjats för mened. (Enligt Dr Enbys journal sålde han till Charlotte mineraler och vitamin för drygt 5000 kr.)

SPEAKER: – I brev till försäkringskassan skriver Dr Enby att Charlotte sannolikt kommer att återfå sin funktionsförmåga dvs helt friskt.

KOMMENTAR:  Man kan inte av ett sjukintyg dra slutsatsen att läkaren avser att någon ska bli helt frisk. Att Enby bockar för en ruta där det finns en föreskriven text om möjligheten att återgå till arbete, och skriver ”sannolikt” är för att inge framtidstro. Att sannolikt återfå en funktionsförmåga är inte detsamma som att bli helt frisk. Många lever och arbetar med cancer.

JAN THEORIN: – ”Det är ju ganska fantastiskt att en doktor kan påstå att att min dotter är helt frisk. Min dotter var överlycklig ”Pappa jag kommer att bli frisk”. Hon ringde sina väninnor och talade om den goda nyheten.”

KOMMENTAR: Detta är hörsägen. Jan Theorin är avslöjad med andra falska påståenden så även detta om att Charlotte skulle har ringt väninnor (möjligen då TOVE) saknar trovärdighet. Om så skulle ha skett har det ändå ingen betydelse. Det är fortfarande hörsägen och irrelevant.

SPEAKER: – I ett nytt intyg till Försäkringskassan skriver dr Enby att Charlotte behandlas med mineraler och vitaminer i höga doser och att prognosen är att hon bedöms kunna komma tillbaka till arbetet helt och hållet. Enligt dr Enby skulle hon alltså vara frisk den 1 okt.

KOMMENTAR: Hur kan man dra en slutsats av ett sjukintyg att någon blir frisk? Att sjukintyget gäller en månad innebär inte en friskprognos utan att då måste en ny undersökning göras inom sjukvården. Charlotte undvek läkarna på Helsingborgs sjukhus i det längsta men fullföljde sedan rådet från Enby att uppsöka sina läkare på sjukhuset.

SPEAKER: – Kort därefter kommer Charlotte för läkarundersökning hon opereras men det är försent.

KOMMENTAR: TV3 Insiders slutsatser anklagar implicit Enby för utfallet men läkarnas patientjournal klargör att Charlotte hela tiden innan hon ens träffat Enby vid flera tillfällen flydde sin sjukhusläkares uppmaningar om operation.

JAN THEORIN: – ”Ja ser vi på tidsperspektivet 4,5 månader så har ju sjukdomen utvecklats. Så sjuk var inte Lotta då hon kom till dr Enby som då hon återkom till Helsingborgs lasarett.”

KOMMENTAR: Charlotte besökte Enby vid två tillfällen under ca en vecka i juni sedan försvann hon från Enbys radar och ringde ca 4 månader senare för att få ett sjukintyg. Det är inte så att Enby tagit över ansvaret för hennes vård under denna period. Enby hade de facto inget sådant ansvar. Lotta undvek sina sjukhusläkare och avböjde kallelser till operation. Åkte runt till ett antal olika terapeuter fick tips om Enby besökte honom vi två tillfällen under 9 dagar återkom sedan flera månader senare på telefon och bad om sjukintyg vilket Erik var snäll nog att skriva ut med att kryssa i rutan med de förhoppningsfulla orden att det fanns en chans att komma tillbaka (Hon köpte då inga mediciner av Enby). Denna kryssade ruta har förvandlats till friskintyg och använts i media på ett förfalskat sätt. Samma sak rör de 4,5 månader som förflöt från konsultationen hos Enby till att hon slutligen godtog att bli opererad. Enby har inget ansvar för dessa 4,5 månader.

SPEAKER berättar om att Charlotte Theorin (Efter operationen) utför ett självmordsförsök i det ”kalla vattnet” i Helsingborgs hamnbassäng.
– ”Hon tillbringar sin sista tid på hospis.”

JAN THEORIN: – ”Dr Enby skulle sagt till Lotta följande: Den cancer du har är allvarlig, jag tycker du direkt ska åka tillbaka till Helsingborg uppsöka bröstenheten och operera dig istället för att skriva ut en massa hokus pokus mediciner.”

KOMMENTAR: Sanningen är den att Lotta var bokad för en operation veckan innan hon besökte Enby men ringde sjukhuset och påstod att hon fått halsfluss och ställde på egen hand in operationen. Sedan åkte hon till något naturläkarkonvent i Oslo och därefter till en naturterapeut i Bohuslän som tipsade om Enby varpå hon på vägen hem passerade Enby och träffade honom för första gången.
VECKAN DÄRPÅ ÅTERVÄNDER hon och får med faderns pengar möjlighet att köpa Enbys preparat. De är inte påprackade utan ett hopp om alternativ. Enby har inte heller avrått från operation. Han är skolmedicinskt utbildad och råder sina patienter att undergå läkarvårdens rekommendationer.
Skulle Enby avråda från operation vore det tjänstefel. En konsultation med Enby i Charlottes desperata sökande efter halmstrån, är endaste ett alternativ av flera. Enby har därmed aldrig tagit över vårdansvar det bär Charlotte helt och hållet själv.

JAN THEORIN: – Han [Enby] har bara tagit ett par tre blodprov på Lotta, ”nu är hon mycket friskare, nu är hon helt frisk.”

KOMMENTAR: Återigen Jan Theorins påståenden är orimliga och faller på just sin egen orimlighet. Enby har ingen chans i världen att friskförklara hans dotter. Man ska också veta att Jan Theorin gått fram mycket hårt mot alla läkare som behandlat dottern. Det finns tydligt dokumenterat i hennes läkarjournaler som Enby fått tillgång till sedan han av fadern blev anklagad för ”felbehandling” som skulle ha orsakat Charlotte Theorins död. Märk väl Charlotte har frivilligt köpt helt ofarliga preparat som enligt Enby kan påverka tillståndet i blodet på ett gynnsamt sätt.
Enby har fog för denna teori efter att ha behandlat 30000 patienter vid den aktuella tidpunkten. Det om något är ”beprövad erfarenhet”.

BILD: Minnesbild av Lotta sentimental musik

BILD på Erik Enbys mottagning

SPEAKER: – Erik Enby har sin praktik här. En av Insiders medarbetare beställer tid med en påhittad cancerdiagnos.

DOLD KAMERA Tidsbeställning

KOMMENTAR: Enby möter en av Insider utsänd bluffpatient. Enby som tar sig tid för sina patienter blir efter två timmar något irriterad över att hon inte förstår. Han nämner att sjukhus över hela världen håller på med blodtransfusioner.

ENBY: – Jag har rotat i de här djävla sjukdomarna och då finns hela orsaken i blodet.
Du kan ju själv tänka dig om man transfusionerar blod från morgon till kväll på varenda jävla sjukhus i hela världen då kan man inget säga.

SPEAKER: – Dr Enby påstår alltså att det är blodtransfusioner som orsakar sjukdomar!

KOMMENTAR: Nej det är inte det Enby påstår!

SPEAKER: – Han tar ett blodprov tittar på blodet och förklarar vad hennes sjukdom beror på:

KOMMENTAR: Enby förklarar inte vad den falska patientens sjukdom beror på. Han beskriver sjukdomars möjliga upphov i allmänhet.

ENBY: – Egentligen är det ingen som vet varför man får en åkomma. Men när man väl har den, så har man oftast en svampinfektion.

BLUFF PATIENTEN: – Svampinfektion?

ENBY: – Det är en form av växt i kroppen. Om det är så att man har en kronisk sjukdom så har man en form av växt i kroppen.

BLUFF PATIENT: – Cancer som jag har, lymfcancer, elakartad…

ENBY: – Det är någonting som växer …

BLUFF PATIENT: – Och det är svamp?

ENBY: – Det är ungefär som du tänker dig att det möglar i syltburken Förstår du mig? Svamparna finns i all kroppsvätska. De finns precis överallt men de angriper på olika ställen i kroppen.
De trivs i vissa vävnader. Om det nu är som jag säger så har du en infektion.
Den finns i all kroppsvätska men den angriper där och där. Den växer i lymfakörtelvävnad och i bröstvävnad.

SPEAKER – Dr Jonas Berg Radiumhemmet

LÄKARE BERG: – Jag har inte hört talas om att man kan ställa diagnos genom att titta i blod eller vätskor ifrån kroppen det är för mig helt obekant som orsak eller nån ledtråd vad gäller uppkomst av cancer, jag förstår inte detta om jag ska vara ärlig.

KOMMENTAR: Skolmedicinen har idag en helt annan utbildning än den som Enby förespråkar. För att förstå Enbys teori och metod måste man således sätta sig in i den. När Enby försökt informera och utbilda så har representanter för skolmedicinen vägrat titta i hans mikroskop. I själva verket utgör Enby därmed ett hot mot rådande paradigm.

ENBY: – Det finns så högt ogräs så tar man bort det så finns det så lite ogräs under de stora plantorna då tar man bort dem. Under dem så finns det ännu mindre. Till slut så ser man det inte. Då tror man det är rent, då väntar man, då är det snyggt va.
Efter en vecka har det växt fram igen. Så är cancer, det växer som gräset. Det gäller att stoppa växten, inte ta bort allting. Det räcker inte du måste stoppa växtprocessen. Det gör man med konservering. Förstår du. Att man stoppar mögel i sylten med konservering. Häll i askorbinsyra i sylten så blir det inget mögel. Fattar du men i sylten finns det mögelpotential. Du måste begripa detta, annars gör du inte som jag säger. Och när det gäller att stoppa växten här så måste man konservera hela systemet. det är precis likadant i din kropp som i syltburken, det måste du begripa. Kan man konservera hela kroppen då blir patienterna bättre.

DR BERG: – Att konservera kroppen är för en cancerläkare helt obekant. Det förstår jag inte heller.

DOLD KAMERA PÅ ENBY
– Det där gör ont nu, va?
– Ja det gör ont

ENBY: – Men vi säger att jag behandlar dig och värken går bort.

SPEAKER: – Dr Enby tar fram sitt lager av naturmedicin som ska hjälpa mot cancer

ENBY: – Du kan ta blåbärsextrakt, gurkmeja, nässlor och du kan ta pepparrot, Du kan ha alla möjliga sådana här örter för de är mögelhämmande
Jag bara talar om en sak för dig om du kokar det i …

BLUFF PATIENTEN: – Är det någonting du har eller?

ENBY: – Jag har allt!

KOMMENTAR: Enby ordinerar inte detta i och med att han säger att han har allt.
(Sedan svarar Enby på en fråga osäkert vad)

ENBY: – Nej det är väldigt positivt om det går tillbaka när du gör det här. För det kan det göra. (OBS! Inget löfte)

BLUFF PATIENTEN: – Med de här preparaten?

ENBY: – Ja det har jag sett många gånger. Man måste alltid satsa och pröva. 8273 blir det för allt idag.

BLUFF PATIENTEN: – Okej

SPEAKER: – De verkningslösa preparat som Enby ville sälja till vår patient för drygt 8000 kr finns också att köpa i hälsokostbutiken. Några kvarter från läkarmottagningen. Fast i hälsokostbutikerna kostar de hälften så mycket.

KOMMENTAR: Enby har köpt från agent som specialimporterar. Dessa preparat finns inte i butikerna runt hörnet.

SPEAKER: – Medan vår (BLUFF-) ”patient” finns hos dr. Enby ringer vi på [och frågar] varför han påstår sig kunna behandla cancer med naturpreparat.

BILD: Oanmälda tränger sig filmteamet in och filmar i en klinik där det finns patienter. Enby kastar ut dem.

LARHAMMAR: – Ja det är skrämmande man blir förbluffad över att cancerpatienter ska behöva utsättas för detta.
Det är helt klart att han vet inte vad han talar om.Han har djärva häpnadsväckande teorier som helt saknar vetenskapligt underlag smidigt som han förkastar den kunskap som finns som tumörer och cancer. Hans verksamhet borde stoppas omedelbart. så att inte fler patienter kommer till skada.

ASCHBERG: – Trots uppgifter från anhöriga så förnekar Dr Enby att han avrådde Lotta Theorin från operation.

Intervju Panel i studion.

EVA NILSSON BÅGENHOLM ordf Sveriges läkarförbund: – Jag blir alldeles bedrövad! Det här är långt utanför det som läkare ska syssla med. Det är helt oacceptabelt!

ASCHBERG: – Om en liten stund ska vi se fler exempel på oseriösa och farliga metoder… Fler Farliga läkare.

KOMMENTAR: ”Farliga läkare” är en rubrik som Dan Larhammar sprider i medier om Enby och just detta begrepp är en del av arsenalen Larhammars förföljelser av enskilda oftast helt oskyldiga individer. Han kallade även Sanna Ehdin ”Vår farligaste fiende” efter hennes bok ”Den självläkande människan” såg till att hon fick ”Förvillarpriset” och stressade henne till ett missfall i sjunde månaden. Med Larhammars retorik är Dan Larhammar en barnamördare. Och drar vi det ett steg längre så är han ansvarig för många människors död och plåga om han nu stoppat en verksam metod. Att Enbys metod hjälpt tusentals människor att bli friska är otvetydigt. Att hans möjligheter att forska har stoppats är också otvetydigt. Bakom denna obstruktion ligger också Dan Larhammar.

Du som genomskådat upplägget i TV3 Insider och vill se vår dokumentär färdigproducerad kan hjälpa till.

Enby website 2Möjligheten att genomföra filmen ”Läkaren som vägrade ge upp” bygger i nuläget helt på donationer. Denna uppmaning startade 2015-05-31

Donera till ”ENBYFILM” enligt något av nedanstående val.

Skriv: Enbyfilm och gärna ditt namn.
Vill du som person eller företag donera anonymt skriver du XX

Följ utvecklingen av donationer och insatser på MÅL