Så arrangerar vi visningar

electra_enbyfilm
Föredömlig annonsering av vår film på biografens hemsida. Filmens poster, bild från film, text om filmens innehåll. Faktaruta. Länkar till trailer och bokning av biljett.

Biograf visar den i öppet arrangemang eller privat i biosalong som man hyr.

Oavsett hur filmvisningen arrangeras önskar vi att producenten informeras. Detta för att Biografen ska få rätt info och bilder. Vi medverkar med marknadsföring i sociala forum.

STEG 1. Kolla först med professionella visningsmöjligheter på orten:
– Biograf eller kommunens visningssalong, Folkets bio eller ”Våra gårdar” med bio.
– Datum och klockslag för visning
– Ska den visas i privat regi (hyra biografen) eller vill biografen åta sig att visa under eget arrangemang?

STEG 2. när du har biograf och datum kontakta producenten/oss  via Facebook eller mail. writerperatt(at)hotmail.com

STEG 3. Vi ser till att marknadsföringen kommer igång på orten och riktad till boende i regionen.

STEG 4. Filmen beställs sedan av biografen och länkas via  Filmlagret i Malmö  KONTAKT
Filmen är registrerad på Filmägarnas Kontrollbyrå (FKB)

BILJETTFÖRSÄLJNING. Om den lokala biografen arrangerar tar de också hand om biljettförsäljning och rapporterar antalet betalande till FKB (Filmägarnas Kontrollbyrå). De befriar dig som initiativtagare från ekonomisk redovisning.

ERSÄTTNINGAR. Om du hyr biografen måste det ske i samverkan med producenten så att du har klart för dig vilka ekonomiska förutsättningar som gäller. Minimiersättningen till producenten är 2 500,- plus moms. Privat arrangemang är också ansvarig för hyran till biografen.  Normalt sett kombineras det med att vi lägger upp försäljning via Tickster och att arrangören säljer biljetter i biografen dagen för visning. Målet är då att sälja biljetter så att det täcker biografhyran/inkl tekniker. Försäljningen via Tickster går direkt till Producenten. Privata arrangörer som hyr biograf får inte göra några intäkter på visning.

Räkna med en månad för att marknadsföra filmen

Oavsett biografen arrangerar eller om man hyr visningslokal behövs ett nätverk, gärna en grupp och en värd (eller flera) som medverkar till att fylla salongen och som kan stå som kontakt för frågor och efterföljande diskussion.

När vi fått klart med ort, biograf, datum lägger vi upp det på facebook som ett evenemang och här under Visningar.

Biograf och kommun medverkar till att bygga upp ett lokalt publikintresse genom att lägga upp Poster (affischen) och bilder från filmen på sina hemsidor. Finns inte postern på biografens hemsida och filmen i programmet så finns inte heller filmen där och det minskar publikantalet och biljettförsäljningen dramatiskt.

Sprid trailer på hemsidor och i mail. LÄNK: https://www.youtube.com/watch?v=nGS7h6K9Bz8.

Sätt upp affischer, sprid flyers. Kontakta lokalradio och lokala tidningar. Mun till mun metoden är också bra.

  • Affisch finns i olika storlekar med vit ruta så att man kan skriva in biograf, datum och klockslag. A3/A4, B2 (50×70 cm), B1 (70×100 cm)
  • Pressmaterial. Prata med lokalpress om filmen så att de skriver om visningen av filmen. Foto för webb. Foto för tryck.
  • Få med en förening eller organisation så att flera hjälper till. I Göteborg är det Föreningen Humanism & Kunskap. I Stockholm Föreningen Kulturnätet.
  • Är du ensam på orten kan vi kanske hjälpa dig att starta upp en lokal grupp av föreningen/ initiativtagarna till filmen  Humanism & Kunskap. I princip räcker det med att bli medlem.
  • Vi samarbetar också med studieförbundet Studiefrämjandet som kan trycka upp affisch. Ansluter du en studiecirkel till dom så hjälper de.

Biljettpriset 2017 höjs momsen och därmed biljettpriset till 120 kr
Lokala avvikelser förekommer.

Tillvägagångssätt vid privat visning där man hyr lokal

Kolla hyra av lokal, visningstekniker och teknik. Hyran bör inte överstiga 5000,- för en kväll och ligga närmare/under 3 000,-.
Den lokala gruppen/personen står som garant för hyrkostnaden.
Tänk på att biljettintäkter ska täcka både lokalhyra och filmhyra.  Det ligger sammantaget på normalt minimum mellan 5-6000,-.  Det kräver minimum 50-60 betalande publik.

Om biografen medverkar till att sälja biljetter ska detta klargöras i avtal. Så gjorde vi i Karlstad.
Alternativet är att vi lägger upp biljettförsäljning på Tickster som i Östersund, Uppsala m fl: Då blir intäkten från Tickster vår garantiintäkt.
Den lokala gruppen kan sälja biljetter vid ingången till salongen. Om man får ett överskott efter att lokalhyra och eventuella andra utgifter täckts av biljettförsäljning skickar man resten till föreningen bakom projektet:  Plusgiro: 320793-3 via kassör i Föreningen Kulturnätet. KONTO Humanism & Kunskap /

Ekonomi

Om man väljer att hyra lokal måste hyran garanteras. Målet är att få in lokalkostnad och lika mycket på biljettintäkter. Om lokalen med körning av film i hyra kostar 2 500 inkl moms bör man få in minst 55-60 fullbetalande åskådare. Detta för att vi som producerat ska få betalt för vår insats vilket sker via nettoöverskott.

Producenten har en kostnad på ca 450,- för administration av varje visning som Filmlagret fakturerar. Ovanpå det en garanti om 800,- till producenten.  Önskemålet är en lägsta intäktsnivå (kostnad för filmvisning) 2 500,-  som går till producenten för att täcka inspelningen av filmen och lägga grund till uppföljaren om Justitiemordet.

Vision

350  visningar med ett nettoöverskott på 2500-5000 kr kan täcka vår insats för produktionen. Hitintills obetalda arbetsinsatser är idag beräknade till 1,3 milj kr. Så vi siktar på ett sådant netto. Dessa pengar går in i distribution av filmen och i kommande produktion. Poängen med en sådan vision är också att då kommer filmen ut och visas.

Bli medlem i föreningen Humanism & Kunskap och hjälp oss med ditt stöd eller din medverkan att sprida filmen som vi tagit initiativ till. Du kan  också hjälpa oss genom donation.

Orter som har föreslagits läggs i en separat än så länge ej publicerad lista.

Här önskar vi samtidigt att den som föreslår en ort har  biograf och visningsdatum och gärna även en kontaktperson, mailadress och telefonnr.