MS läkare förhindras att använda gynnsam medicinering

MSläkare SVDartikel ram

24 Maj 2016 publicerade Svenska Dagbladet en debattartikel som tydliggör läkemedelsindustrins cyniska vinstmotiv före patientens behov.

Av rädsla för att tappa andelar på en lönsam marknad försöker läkemedelsbolagen förhindra att läkare och MS-patienter själva får komma överens om vilken behand­ling som ska ges. I stället är målsättningen att läkemedelsanvändningen ska kunna dikteras av bolagen, skriver flera MS-läkare.

Här finns många likheter med läkemedelsindustrins bakomliggande motiv till att medverka till att krossa Dr Erik Enby.

Vår behandlingsfilosofi – att alltid använda det mest effektiva läkemedlet vi har tillgång till vid behand­ling av MS – är nu under attack från läke­medels­industrin, skriver författarna.

Läkarna i den redovisade artikeln har också kommit på att det är inflammationen som ska nedbringas för att patienten ska må bättre. Det som Erik Enby kom på redan 1983 och fick ta strid för att informera om och forska på. Det har gått över 30 år sedan dess. Vi kan bara föreställa oss vilket lidande motståndarna till Erik har orsakat patienter som inte fått rätt vård.

Ända sedan 2006, då det första högaktiva MS-prepa­ratet lanserades, har vi i Umeå arbetat målmedvetet för att uppnå total inflammationsfrihet vid MS. Men det visade sig att de registrerade MS-läkemedlen inte höll måttet för våra högt ställda behandlingsmål vad gäller effekt, säkerhet och biverk­ningar. Vi kunde då med stöd av den fria förskrivningsrätten och en publicerad vetenskaplig studie erbjuda en annan behandling,

I artikeln pratar man om ”ända sedan 2006…” Ja det var då man drog Enbys läkarlegitimation för att han utförde sådana behandlingar som förbättrade patienters hälsotillstånd och i många fall gjorde dem helt friska.
En av läkarna nedan förespråkar D-vitamin i megados. Känner vi igen detta … ?

Börje Peratt

Referens

MS-läkare: Bolag vill diktera val av behandling SvD 8 juni
Anders Svenningsson docent, MS-läkare och forskare, Danderyds sjukhus, tidigare Norrlands universitetssjukhus.
Jonatan Salzer med dr, MS-läkare och forskare, Norrlands universitetssjukhus
Peter Sundström docent, MS-läkare och forskare, ansvarig för MS-vården i Umeå, Norrlands universitetssjukhus
Mattias Vågberg MS-läkare och forskare, Norrlands universitetssjukhus
Karin Forsberg med dr, MS-läkare och forskare, Norrlands universitetssjukhus
Hans Lindsten med dr, verksamhetschef Neurocentrum, Norrlands universitetssjukhus