PO, hEXPRocESSENS Ombudsman

hexprocessen_Patrik Micu_Dan_Larhammar

Erik Enby har vid två tillfällen anmält tidningen GT/Expressen ang kränkningar och förtal. Första gången var när tidningen med jätterubriker kallade honom för “Bluffdoktor” (2008) , andra gången när tidningen hade satt ihop honom med den våldtäktsdömde Carl Troilius (2009) ”Här är de farligaste läkarna i Sverige” och ”Farligaste läkarna i Sverige”.

Pressens Ombudsman (hEXPRocESSENs) Ombudsman

Ansvariga för att inte ha vidtagit några som helst åtgärder är bl a: Yrsa Stenius, Kersti Söderberg, Synnöve Magnusson, PO (Pressens Ombudsman) samt PON

Anmälan mot GT (f.d. Göteborgs-Tidningen) till Allmänhetens Pressombudsman (PO) Yrsa Stenius 23 september 2008.

Kerstin Söderberg: Allmänhetens bitr. pressombudsman.
Genom beslut avskrev PO ärendet gällande anmälan mot GT den 18 juni 2009. Ansåg att det inte förelåg skäl att klandra tidningen GT för vad tidningen publicerade 15 respektive 16 september 2008.

Erika Alinge, kanslist PO
Emelie Åström, handläggare PO

Erik Enby överklagade beslutet till Pressens Opinionsnämnd (PON) den 6 juli 2009.

Genom beslut den 18 september 2009 avskrev PO ärendet avseende anmälan mot GT för kritik mot publicering i GT den 15 augusti 2009  ”Sveriges värsta läkare” och ”Farligaste läkarna i Sverige”.

Anmälan mot Expressen avskrevs av PO genom beslut den 10 september 2009 avseende anmälan mot Expressen för kritik mot publicering i Expressen den 15 augusti 2009  ”Sveriges värsta läkare” och ”Farligaste läkarna i Sverige”.

Skrivelse från Erik Enby till PON 26 augusti 2009
samt till PO 28 augusti 2009.

Anmälan mot Expressen 15 augusti 2009 ledde inte till någon ytterligare åtgärd från POs sida (gällde bilden på våldstäktsdömde Carl Troilius sida vid sida med Erik Enby). Ärendet avskrevs 10 september 2009, undertecknat Yrsa Stenius.
E-mail från Erik Enby 21sept 2008 till GT/Expressens chefredaktör och ansv. utgivare Otto Sjöberg.

Till GTs chefredaktör Lars Näslund  23 och 24 sept 2008.

Till Expressen/GT 9 okt 2008:  Per-Anders Broberg,  Adm. Redaktionschef samt vid tidpunkten ifråga även Tf chefredaktör och ansv. utgivare.  Brevväxlingen sköttes framöver endast av PAB via PO.  Enligt PAB 13 okt 2009 saknades det skäl att rikta pressetiskt klander mot tidningen.

Pressens Opinionsnämnds (PON) bedömning och Beslut
§ 6, § 7 Anmälan mot Göteborgs-Tidningen och § 8 Anmälan mot Expressen 19 januari 2010

Pressens Opinionsnämnd instämde i POs bedömning och fann inte skäl för pressetiskt klander av tidningen GT/Expressen.

På Opinionsnämndens vägnar:
Ella Nyström, ordförande och Synnöve Magnusson, sekreterare
I beslutet den 19 januari 2010 har deltagit: Ella Nyström, ordförande, Johan Schück, utsedd av Publicistklubben,
Sus Andersson, utsedd av Svenska Journalistförbundet,
Ola Sigvardsson, utsedd av Svenska Tidningsutgivareföreningen, Lasse Genberg, utsedd av Sveriges Tidskrifter,
Marianne Beyer, Kerstin Wigzell och Göran Bexell representerande allmänheten.

Maria Edström, utsedd av Publicistklubben,
Anna Bubenko, utsedd av Svenska Journalistförbundet,
Elisabeth Rynning representerande allmänheten samt sekreteraren                           Synnöve Magnusson varit närvarande vid ärendets behandling.
————————————————————————————

Erik Enby fick inte rätt i någon instans. Såväl PO som PON ansåg att det var graverande att HSAN deslegitimerat honom 2007, ändå gick PO som PON på samma linje som HSAN och domstolarna.