Juridik vid intervjuer

Dokumentär intervju B. Peratt

Vi har gjort ett stort antal inspelade intervjuer för dokumentären. Några undrar över juridiken.
Du finner ett svar från Jonathan Nirmark på lawline.

Kort kan man utifrån hans svar säga att:

  • Man får i hemlighet spela en intervju där man själv intervjuar någon eller blir intervjuad.
  • Det finns inga restriktioner om det sker på offentlig plats så länge det inte är frågan om övervakning.
  • Det är tillåtet att publicera en intervju oavsett den intervjuade kände till att samtalet spelades in och oavsett samtycke till publiceringen/intervjun inhämtats.

Vi har talat om för och förberett alla intervjuade på att vi gör en dokumentär och att vi spelar in intervjun.
I de fall där vi kunnat har vi också mailat i förväg. Det spelar således ingen roll om en myndighet säger ifrån att man inte vill att den egna personalen ska besvara frågor på sin roll i media och uttalanden i exempelvis radio. En sådan intervju har vi gjort med chefsjurist Anders Alexandersson på IVO.

Vi har även intervjuat reportrar som tagit aktiv del i ryktesdestruering av Erik Enby. De har försökt tala om att de inte vill medverka i dokumentären. Givet deras egen aktivitet så spelar deras nekande ingen roll.

Robert Aschberg tackade först ja till intervju men då han insåg att han riskerade att bli kritiserad hoppade han av.

Dan Larhammar har avfärdat intervju och nekat då jag ringt upp.

Börje Peratt

Annonser