Foto för tryck

Foto för tryck- Bilder ur filmen

Erik Enby Mikroskop
Erik Enby (Foto Börje Peratt)

Erik Enby_intervjuErik Enby (Foto Börje Peratt)

Erik_Enby
Erik Enby (Foto Lars af Sillén)

Gunnel Enby intervjuas
Gunnel Enby (Foto Lars af Sillén)

Erik och Gunnel Enby Blommor
Gunnel och Erik Enby (Foto Lars af Sillén)

Josefin_Karlsson-kyrkokör
Josefin Karlsson som ung Gunnel i Kyrkokör (Foto Lars af Sillén)

Josefin Karlsson
Josefin Karlsson som ung Gunnel (Foto Lars af Sillén)

Josefin Karlsson som Ung Gunnel respirator
Josefin Karlsson som Ung Gunnel respirator (Foto Lars af Sillén)

Jofesin_Karlsson_Ung_Gunnel_Respirator 2
Josefin Karlsson som Ung Gunnel respirator 2 (Foto Lars af Sillén)

Erik_Enby_fönster
Erik Enby (Foto Hans Welin)

Börje Peratt (producent) Lars af Sillén (videofotograf) Foto: Anna Hallgren