60 000 dör varje år – skulle de kunna räddas?

svt-cancer

Om vi utgår från Socialstyrelsens statistisk och gör en ruff beräkning över döda pga av cancer och sjukdom i cirkulationsorgan får vi lågt räknat 60 000 döda i förtid/år. Räknar vi in kroniskt sjuka blir det fler.

Om vi antar att Enbys teori och metod kan vara rätt så är det möjligt att ett flertal av de dödsfall som statistiken rapporterar är onödiga.

Låt oss göra  en kalkyl för de år Enby har verkat, dvs  drygt 40 år och rundar av antalet döda i förtid pga av nämnda sjukdomar, då får vi två och en halv miljon (2 500 000) människor i Sverige.

Om Enby har rätt kan flera av dem ha sluppit lidande, blivit friska och kunnat leva ett mer fullvärdigt liv.
Den lagvidriga förundersökningen till åtal som Dan Larhammar har lyckats driva genom och som lades ned i november visar att anklagelsepunkterna var fel från början.
I samband med dokumentärfilminspelningen har ett Göteborgsteam gjort intervjuer med tidigare patienter till Erik som samtliga har blivit avsevärt bättre och många även friskförklarats blir bilden allt tydligare av en metod som i sammanhanget är mycket billig, inte ger några biverkningar utan istället leder till en friskare människa som får mer energi.

Vilka är det som motverkat och motverkar en sådan möjlighet? Är Dan Larhammar en ensam stoppkloss eller har han ett uppdrag?

Cancerfonden ja, vad åstadkommer de egentligen och vart går alla pengar? Och varför tar det tillfället i akt att förtala Erik Enby? Är Cancerfonden vår tids största scam (svindleri, blåsning)? Återigen ta del av Karl Göran Olssons analys: Därför misslyckas Cancerfonden

Cancerfonden har satt upp mål som man långt ifrån har klarat av. Istället för att minska cancer har antalet cancerfall ökat. Istället för att bota har fler dött och sjukvården kommer ofta till lägen där man helt enkelt ger upp.

Det är dessa övergivna patienter som kommer till Enby. Och Enby har hjälpt flera av de ”obotliga” att bli friska.  Andra går det inte lika bra för. Ett av dessa hopplösa fall dog tre veckor efter att hon sökt Enby som ”sista halmstrå”. Detta fall har man använt för att dra Enbys legitimation. Nej förresten det finns en till som dog ett år efter att ha besökt Enby. Detta fall har använts i 10 år för att förfölja Enby och se till att han hamnade under förundersökning till åtal. En förundersökning som visade sig lagvidrig och lades ned hösten 2015.
Cancerfondens tidning Rädda Livet nr 3, 2009, utnyttjade också detta för att förtala Erik Enby. Läkarförbundets dåvarande ordförande Eva Nilsson Bågenholm anser det vara rätt att ta Enby legitimation ”trots att hon inte har alla fakta” … Ansvarig utgivare Ursula Tengelin och redaktör Marita Önneby Eliasson uppvisar med reportaget svåra brister i såväl moralisk som journalistisk etik men som sagt vad fick dem att delta i drevet?

Nu rapporterar Sveriges Radio om en ny medicin ”cancerhämmare” som man anser vara lovande. Läs gärna artikeln ”hämmare” och lovande. Det står ingenting om att man lyckats bara att man har förhoppningar. Däremot finns en mångårig erfarenhet från Enbys verksamhet. Problemet är att från den metoden finns inga intäkter till läkemedelsindustrin.

Börje Peratt