Patientintervjuer

Viola Janson

Patienter intervjuade för dokumentation och för dokumentärfilm
Det har diskuterats bland motståndare om Enby har hjälpt någon patient att bli frisk. Jag kan efter omfattande research och flera intervjuer såsom Siv Wernborg i den första trailern och Viola Janson m fl  konstatera att det finns fler väldokumenterade fall somliga av dem också i artiklar och insändare några av dem kommer att presenteras i en egen artikel: ”Patienterna i skrift”.

Eftersom det tog ett år för polisen att med hjälp av Enbys konfiskerade patientkalender förhöra hans patienter, utan att få en enda som gav något svar som de kunde använda mot Enby, kan man våga anta att det sannolikt inte finns en enda som han har felbehandlat. Sannolikt också därför att med hans metod är det i stort sett omöjligt att felbehandla.
Se forskningsrapport: Ingen dör av Vitaminer. Absolut ingen

Vi har för filmen genomfört intervjuer med ett 10-tal patienter, varav ett associerat filmteam i Göteborg fortsätter att göra intervjuer som kan komma att visas i separat film då vi inte får plats med mer i den ursprungliga dokumentären som redan är 100 minuter (den var tänkt att bli 45-55 min).

De filmade intervjuerna är gjorda med patienter som i stort sett samtliga betraktats som svårbehandlade av sjukvården eller där sjukvården givit upp, men där flera av Enbys patienter uppvisar remarkabla tillfrisknanden under Enbys behandling. Kroniskt sjuka kan fortfarande vara sjuka men har erhållit ett bättre allmäntillstånd och möjligen har prognosen om ett förvärrat tillstånd stoppats upp. Samtliga beskriver förbättrade allmäntillstånd som mycket mer energi, bättre funktion av tarmregleringar, orkar mer, trivs bättre osv. En, pga av progressiv muskelsjukdom, nästintill totalförlamad patient lade till att: ”Jag har fått tillbaka sexualförmågan, vilket min fästmö glädjer sig mycket åt”.

Bota eller bistå
Det föreligger en terminologisk problematik som blivit missförstådd av motståndare till Enby. Enby anser sig inte bota människor, detta överlåter han till Gud. Vad han anser sig göra är att han med sin metod ser till att ”blodet i kroppen löses upp och rensas”. Ett friskare blod kan medverka till att kroppens insjuknade organ förbättras.

  • Mitt sätt att behandla går ju ut på två saker nämligen: upplösningen av blodklumpningen som uppstår vid all kronisk sjukdom på grund av den mikrobiolgiska växten i både kroppsvätskor och vävnader. Detta ökar cirkulationshastigheten i hela somat. Detta leder till att den konserverande komponenten i mitt behandlingskoncept effektivt når ut i kroppens hela vätskefas. Detta är helhetsterapi ty vätskefasen representerar hela somat. Detta senare antas leda till att kroppens utsöndring av infektionerna går fortare än infektionsväxten vilket leder till bättring. /Enby

Precis som inom den reguljära sjukvården kan inte Enby garantera att en insats lyckas. Dock har mina intervjuer med ett antal patienter övertygat mig om att Enbys metod påfallande ofta är framgångsrik och leder till flera goda resultat för hälsa och välbefinnande. Mängden artiklar om och insändare av Enbys patienter berättar historien om en läkare som engagerar sig för sina patienter och är beredd att göra sitt yttersta för dem. Han ger aldrig upp.

Artikel om den naturmedicin som Enby använder här: Naturmedicin, en komplementär metod

Filmproducent
Börje Peratt
IMDb