Eva Nilsson Bågenholm dömde Enby utan fakta.

Intervju med Eva Nilsson Bågenholm i Cancerfondens tidning "Rädda livet" nr 3, 2009

Intervju med Eva Nilsson Bågenholm i Cancerfondens tidning ”Rädda livet” nr 3, 2009

 Eva Nilsson Bågenholm var vid tiden för artikeln Läkarförbundets ordförande. Hennes uttalande är spektakulära då de baserar sig på hörsägen och hon tillstår att hon inte har alla fakta.

Artikeln med intervjun av Eva Nilsson Bågenholm i Cancerfondens tidning är att betrakta som förtal.

Jag har granskat samtliga uppgifter i artikeln och finner att ingen av anklagelserna mot Enby håller. Lägg märke till Bågenholms formulering: ”Jag har inte läst alla fakta i det här…”

Utifrån brist på fakta tar hon således definitiv ställning! Det är också märkligt att varken ansvarige utgivare för Cancerfondens tidning ”Rädda livet” Ursula Tengelin  eller redaktör Marita Önneby Eliasson håller  mänsklig moralisk eller journalistisk etisk grundläggande norm för sina ageranden.

/Börje Peratt